Ẩn hiện header khi cuộn trang

Ẩn hiện header khi cuộn trang

Với một trang web thì phần header tuy ngắn gọn nhưng rất quan trọng cho website đó. Trên đó bôm gồm nhưng thứ linh tinh như: menu, sơ đồ tra...