Share code mail tạm thời

Share code mail tạm thời

Alo 1 2 3 má, hôm nay trời mua to gió lớn tại miền Trung thì noi ở của mình lại lạnh vãi nhái ra 😆Ngồi vọc ít code chơi chơi share cho mọi ...