Phần mềm Deep Freeze 8.56 Cr@ck

Phần mềm Deep Freeze 8.56 Cr@ck

Nếu 1 ngày nào đó, chiếc máy tính của các bạn bị virus xâm nhập thì sao, chắc chắn các bạn sẽ "CAY" lắm phải không ? Đúng như...