Hướng dẫn kích hoạt Start Menu mới trên Windows 10

Microsoft sẽ phát hành bản cập nhật với Menu Start mới trong vài tuần nữa với bản cập nhật 20H2 dành cho Windows 10. Thực tế thì Start Menu mới đã được phát hành trong một bản cập nhật Optional Update KB4568831 cho Windows 10 2004 tức là Bản cập nhật tháng 5 năm 2020 nhưng chưa chính thức kích hoạt. Chính vì thế nay mình xin chia sẽ cách kích hoạt nó lên.
Hướng dẫn kích hoạt Start Menu mới trên Windows 10

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT MENU START MỚI CHO WINDOWS 10 2004

Để kích hoạt thì máy tính phải thoả mãn 2 yêu cầu:
  • Đã cập nhật lên Windows 10 bản May 2020 Update
  • Đã cài bản cập nhật Optional Update KB4568831, máy mình đã cập nhật như trong hình. Nếu chưa có thì Check for Updates nhé.
Mở Notepad lên dán dòng này vào:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]
"EnabledState"=dword:00000002
"EnabledStateOptions"=dword:00000000

Lưu lại tên file là 20H2.reg
Chạy file này lên, chọn add vào Registry rồi ấn OK là xong.
Bài viết liên quan