Tạo mail Edu tự động bằng BOT để nhận Google Drive Unlimited

Bot tạo Google Drive Unlimited sẽ tự động đăng ký Mail edu cho bạn. Sau khi hoàn tất, khoản 2 ngày bạn sẽ nhận được tài khoản đăng nhập Mail Edu có tính năng Google Drive Unlimited.Ngày trước mình cũng chia sẻ nhưng hầu như đã fix hết.

Các sử dụng Bot tạo Mail Edu để nhận Google Drive Unlimited như sau:


Download Python 3 và cài đặt trên máy tính. Lúc cài đặt nhớ check vào dấu Add Python 3.x to PATH (Không thì không chạy file đâu)


Cài đặt thư viện cho Pyhon các bạn mở CMD lên và gõ 2 lệnh này sau :
python -m pip install requests
python -m pip install selenium
Cài đặt Google Chrome phiên bản mới nhất.
Download Bot về tại đây :


Sau khi tải về các bạn giải nén ra mở CMD ở thư mục đó gõ run_me.py để chạy Bot.Tiếp theo nhập Email chính của bạn (Email đang sử dụng), Mail này dùng để nhận thông tin đăng ký mail Edu

Nếu Windows Firewall hiện lên hỏi có cho phép không thì nhấn Allow nhé.

Tiếp theo sẽ có một cửa sổ Google Chrome hiện lên và tự động thực hiện các thao tác đăng ký Mail Edu ở Orange Coast College.

Tới bước vượt Captcha Bot sẽ tạm dừng lại Không được nhấn vào nút Creat My Account nhé.bạn cần vượt Captcha bằng tay , sau đó mở lại cửa sổ CMD Y rồi Enter để Bot tiếp tục làm nốt phần việc còn lại.

Chờ bot điền xong thông tin, bạn sẽ thấy thông báo


Quay ra lại thư mục , bạn sẽ thấy file accountinfo.txt. Đây là file sẽ lưu lại nội dung đã đăng ký bao gồm: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, SSN….

Sau khi chờ khoảng 1-2 ngày sẽ có mail gửi thông tin về tài khoản đăng nhập mail Edu của bạn nhé.
Thông tin đăng nhập của bạn sẽ là cấu trúc như sau:
  • Username:  như MyOcc Username trong Mail
  • Password: chữ đầu tiên trong Fistname viết Hoa, chữ đầu tiên của Lastname viết thường, tháng,ngày,năm sinh, CCCID (Bạn mở File accountinfo.txt để xem)
Ví dụ:
Firstname ==> Son
Lastname ==> Lam
DOB ==> 12/11/2000
Thì Password là: Sl111200CCCID
Truy cập vào trang https://mycoast.cccd.edu/ đăng nhập bằng User và Password như hướng dẫn ở trên.
Lần đầu đăng nhập sẽ yêu cầu bạn nhập lại Email chính của bạn (gmail)
Sau đó các bạn đăng nhập vào gmail và tận hưởng.

Nguồn: Sơn Lâm IT

Bài viết liên quan