Cách fix lỗi không update windows 10 1906

Hôm này cũng được vài ngày sau khi Microsoft tung bản Windows 10 1906. Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn còn nhiều bạn chưa update lên được. Một số bạn muốn thử nó như thế nào đã phải dùng cách cài lại win, nhưng cách này không được thuận tiện cho lắm vừa mất thời gian tiền bạc cho mọi người. Vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix lỗi này nhé.


Dùng Disk CleannupBước 1: Gõ tìm công cụ Disk Cleanup trong start menu rồi chạy với quyền admin(run as administrator). Rồi chọn ổ C cho nó quét
Bước 2: Chọn hết các mục trong đó(không chọn mục Download nếu còn dữ liệu quan trọng trong đây, không có dữ liệu thì chọn hết) --> Ấn Ok để cho nó dọn.
Bước 3: Restart máy ---> Check update lại.

Chỉ thực hiện khi cách 1 không hiệu quảBước 1: Gõ tìm cmd rồi chạy nó với quyền admin. Rồi dán từng dòng lênh sau vào enter. Lưu ý mỗi gạch đầu dòng là 1 dòng lệnh nên phải copy đủ 1 dòng và không được copy dấu gạch:
- sc config wuauserv start= disabled
- net stop wuauserv
- RD "C:\Windows\SoftwareDistribution" /s /q
- sc config wuauserv start= demand
- net start wuauserv
- wuauclt.exe /updatenow
- shutdown /g /t 0
Bước 2: Check update lại.

Chỉ thực hiện khi đã làm cách 1 và 2 nhưng không hiệu quả


Bước 1: Mở cmd quyền admin như cách 2 rồi dán vào từng dòng lệnh sau enter:
- net stop wuauserv
- net stop cryptSvc
- net stop bits
- net stop msiserver
- ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
- ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
- net start wuauserv
- net start cryptSvc
- net start bits
- net start msiserver
- wuauclt.exe /updatenow
- shutdown /g /t 0
Bước 2: Check update lại.
Bài viết liên quan